Kısa Devre Analizi Eğitimi

Eğitim İçeriği

Giriş (kısa devre tanımı, kısa devreye sebep olan etkenler, kısa devre olayının etkileri), Kısa Devre
Tipleri (kısa devrelerin sınıflandırılması, dengeli ve dengesiz kısa devreler, generatöre yakın ve uzak
kısa devre oluşumu), Simetrili Bileşenler (simetrili bileşenler tanımı, simetrili bileşen hesabı, simetrili
bileşen devreleri, simetrili bileşenler yardımıyla arıza akımı hesabı), Sistem Elemanlarının
Modellenmesi (şebeke elemanı, senkron generatör, asenkron motor generatör, transformatör, akım
sınırlayıcı reaktör, havai hat, kablo ve yük empedans hesapları)

Eğitim Kazanımları

  • Şebeke modellemesi hakkında bilgi sahibi olur.
  • Kısa devre akımlarını hesaplayabilir.
  • En büyük ve en küçük kısa devre akımlarını belirleyebilir.
  • Bileşen seçimi hakkında bilgi sahibi olur.
  • Simetrili bileşenler hakkında bilgi sahibi olur.

Eğitim Süresi

Eğitim süresi katılımcının önceki güç sistemleri bilgisine göre belirlenecektir.