Yük Akışı Analizi

Eğitim İçeriği

İletim ve dağıtım sistemlerinde bara sayısı artarak sistem karmaşıklaşmaya başlamasından sonra bu sistemi analizleri gerçekleştirilebilecek bazı matematiksel yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Kolaylaştırıcı yaklaşımlar ile bara gerilimleri, hat yüklenmeleri ve kayıplar hakkında detaylı bilgiler elde edilmesi mümkündür. Bunun için öncelikle yük, bara, hat ve diğer bileşenler hakkında tanımlamalar yapılacaktır. Şebeke analizi modeli için gerekli verilerin toplanması ve yaklaşımlar ele alınacaktır. Örnek beş baralı bir sistem üzerinde örnek uygulama gerçekleştirilecektir. Aynı uygulama sayısal analiz programlarından bir tanesinde kurularak pratik uygulama yapılacaktır.

Eğitim Kazanımları

  • Bara ve bara tiplerini bilir.
  • Yük ve hat modellerini bilir.
  • Birim değerler hakkında bilgi sahibi olur.
  • Yük akışı analiz yöntemlerini bilir.
  • Analiz sonuçlarını değerlendirebilir.
  • Analiz programlarını kullanabilir.

Eğitim Süresi

Eğitim süresi öncelikle katılımcının önceki güç sistemleri bilgisine göre belirlenecektir. Eğitim temel seviye ve ileri seviye olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Temel seviye için tavsiye dilen süre 2 gün ileri seviye için tavsiye edilen süre 1 gündür. Ancak, eğitim süresi katılımcı sayısı, uygulama derinliği ve katılımcıların güç sistemi hakkındaki bilgilerine göre uzatılabilmektedir.