Skip to main content

Transformatörlerde kazan kayıplarının azaltılmasında en uygun yatay şönt eleman boyutu ve konumunun parametrik sonlu elemanlar analizi ile incelenmesi

By Haziran 15, 2021Haziran 17th, 2021Makaleler & Bildiriler

Leave a Reply